Kalbimden içeri girdi bir sancı, peyderpey
Canımı acıtmakta bu elem
Gözlerim buğulandı kendimden bihaber
Tutsak oldum biçareye
Kalbimden içeri girdi bir sancı, peyderpey

Yüreğime düştü bir köz, peyderpey
Sardı beni bu ateş
Dilber susturdu yaprakları
Büyümedi sevgim
Yüreğime düştü bir köz, peyderpey